1
Quả thực, chưa cần phải quá quan tâm tới hình thức của những đôi giày TOMS, khởi nên ý tưởng làm ra chúng đã thấy đó là những đôi giày TOMS tuyệt đẹp. Tìm mua hàng trên Ebay: Để mua được một món hàng thì hẳn nhiên là phải khoảng món hàng đó. Tuy nhiên khi mang giày có cảm giác đau, khó chịu thì không nên chọn vì chúng không đúng kích cỡ chân của bạn. Kích cỡ: Vì size các bé ở nước ngoài to hơn